Manuskript prvog prevoda Kur’ana na kineski jezik

Na slici (ispod) je prevod Kur’ana na kineski jezik, koji je uradio kineski učenjak Jusuf Ma Dexin, rođen 1794. godine u pokrajini Junan.

Avanturistički je u stilu Jamesa Bonda 1841. godine otišao na hadždž, obzirom da je tada vladajuća dinastija Qing rijetko dopuštala da muslimani idu na hadždž, a u tom periodu je također vođen i Opijumski rat između Kine i Britanaca, što je dodatno otežavalo kineskim muslimanima bilo kakve kontakte sa izvanjskim arapsko-muslimanskim svijetom. No, nije se dao pokolebati, pa je sa trgovcima preko rijeke Iravadi stigal do Mijanmara, a zatim brodom do Arapskog poluotoka.

Jedna od stranica prevod Kur’ana koji je uradio Jusuf Ma Dexin.

Nakon obavljenog hadždža, ostao je 8 godina u arapskom svijetu, prvo je otišao na Al-Azhar gdje je izučavao islamske znanosti, zatim je posjetio Aleksandriju, Jerusalem, Istanbul, Kipar, Rodos i mnoge druge muslimanske centre. Tečno je naučio arapski i perzijski jezik, na kojima je napisao i neka svoja djela. Napisao je preko 30 djela, koja se uglavnom mogu kategorizirati u pet oblasti: arapska gramatika, islamsko pravo, islamski kalendar i historija, Kur’an i uvod u izučavanje djela muslimanskih učenjaka Ma Zhua i Liu Zhua.

Postigao je inšallah šehidsku smrt, jer ga je pogubila dinastija Qing godine 1874. iako je ulagao velike napore u širenju mira i smirivanju situacije u tadašnjem kineskom društvu. Neki evropski autori navode da je otrovan u zatvoru.

Piše: Resul S. Mehmedović

Close