Milton Friedman – Kako popraviti školstvo

Profesor Friedman objašnjava kako popraviti javno školstvo. “Šta nam je zaista potrebno u školama? Treba nam konkurencija. Ono što imamo je monopol. I kao i svaki drugi monopol, on proizvodi nizak kvalitet proizvoda po veoma visokim cijenama. Način da se to poboljša je da imamo konkurenciju. Da bi bilo moguće da roditelji imaju izbor u školama koje njihova djeca mogu da pohađaju.”

Transkript:

Milton Friedman:

Šta nam je zaista potrebno u školama? Treba nam konkurencija. Ono što imamo je monopol. I kao i svaki drugi monopol, on proizvodi nizak kvalitet proizvoda po veoma visokim cijenama. Način da se to poboljša je da imamo konkurenciju. Da bi bilo omogućeno roditeljima da imaju izbor u školama koje njihova djeca mogu da pohađaju. Svi ljudi sa visokim dohotcima danas imaju taj izbor. Oni mogu da izaberu svoje prebivalište u mjestima sa dobrim školama ili da šalju svoju djecu u privatne škole – da plate dva puta za školovanje, jednom putem poreza i jednom kroz školarinu. Ali klase sa nižim prihodima to ne mogu.

Voditelj:

Oni su zaglavili s onim što imaju.

Miltone, nisu li državne škole nekada dobro funkcionirale?

Milton Friedman:

Da. Kada sam ja završio srednju školu 1928. bilo je 150.000 školskih okruga u ovoj zemlji. Danas ih ima 15.000 i stanovništvo je dvostruko veće. U ranim danima ste imali lokalnu kontrolu nad školama, i postojala je efikasna konkurencija između velikog broja lokalnih područja. Ali školski okruzi su konsolidovani. Oni nisu upravljani od strane lokalnog stanovništva, već stručnim nastavnicima. I ono što je najvažnije od svega, u 1960-tim su počeli da se pojavljuju školski sindikati koji su preuzeli kontrolu nad školama. A od 1960-tih na ovamo, kada su nastavnički sindikati počeli da se razvijaju, imali ste u cjelini prilično konstantan pad kvaliteta školovanja.

Ako želite da poboljšate automobile, da li ćete u tu svrhu dati državi ovlast da komanduje ljudima kakve kočnice da ugrade, i tako dalje? Ili ćete se osloniti na činjenicu da će General Motors pokušati nadmašiti Forda, da će pokušati nadmašiti Toyotu? Konkurencija je najefikasniji način da se poboljša kvalitet. Bilo da se radi o računarima, o automobilima, o odijelima ili u školstvu.

Preveo Jadranko Brkić

https://www.youtube.com/watch?v=Qul7Wsdz-s8&feature=youtu.be

Povezani članci

Back to top button