Alija Izetbegović (1995): Smjernice kako ujediniti BiH

Mjeseca augusta 1995. godine, kada još agresija na RBiH nije stala, predsjednik Alija Izetbegović dao je smjernice na koji način sačuvati integritet BiH i rastočiti ono što je nastalog genocidom i etničkim čišćenjem. Nažalost, Alijinu dalekovidost i vizionarstvo čak i njegova stranka bacila je pod noge, a to se može vidjeti svakodnevnim ekonomskim represijama i opstrukcijama u kojima učestvuju zajedno sa ostalim strankama, a sve zarad većeg stranačkog ili individualnog kolača. Odlomak intervjua na RTVBiH:

KARAMEHMEDOVIĆ: U svim varijantama čini mi se da se spominje postojanje jednog srpskog entiteta u BiH. Da sada ne prejudiciramo kakav će odnos tog entiteta biti prema drugim dijelovima BiH, dugoročnije gledano, da li jedna takva ponuda, prema Vašem mišljenja, vodi integraciji ili dezintegraciji BiH?

IZETBEGOVIĆ: Imate pravo, bit će neki srpski entitet, a kako će biti organiziran, to ne znam. Mi smo nudili federalno uređenje, koje, opet, sa svoje strane ima svoje nevolje. Onda bi oni imali pravo delegirati u centralne organe neke ljude. Ako bi to bili neki pročetnički elementi, kako bi ta država izgledala itd. Ali, to je neka cijena održanja BiH. A da li vodi integraciji ili dezintegraciji, pomalo zavisi i od nas: To je jedna igra koja niti je dobivena, niti izgubljena. Zavisi od toga ko smo mi ovdje, da li ćemo mi na teritoriji koja je pod kontrolom Armije i legalnih vlasti i HVO-a stvoriti jedan napredan dio BiH, konkurentan dio, čiji će model, ekonomski, politički i društveni, biti izrazito nadmoćan prema ovom drugome. Da li će se tu uspostaviti jedno civilno društvo sa ljudskim pravima, poštivanjem svojine, demokracije i da li ćemo sve ono što je svijet spreman da učini za Bosnu na najbolji način iskoristiti ina taj način uticati na integraciju BiH. ja mislim da će to biti slučaj, jer i danas je ovo jedna oaza demokracije uprkos svim manjkavostima koje tu postoje. Danas se ovdje čuju i ezani i zvona sa pravoslavne i katoličke crkve. Ovdje imamo dvanaest političkih partija. Tamo je, međutim, samo jedna – srpska, samo jedna vjera – pravoslavna i samo jedna partija – SDS. To je nešto što je, prema mom mišljenju, zauvijek preživjelo i što ne može opstati. Ne može u konkurenciji sa demokratskim sistemom. Mi ćemo tražiti međunarodni pritisak da se i tamo poštivaju ljudska prava i pravo privatne svojine. U protivnom, oni će biti potpuno izolirani. Tako ne mogu dugo.

Odlomak iz intervjua Alije Izetbegovića nakon posjete Bihaćkoj regiji (RTVBiH, 13. august 1995)

Priredio: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button