Četiri vrste sljedbenika – Interesdžije, poltroni…

Jedan od društvenih fenomena kroz cjelokupnu historiju čovječanstva bio je fenomen autoriteta i sljedbenika. Problemu vođe posvećena su mnogobrojna djela i istraživanja, dočim, fenomen sljedbenika ostao je uglavnom neistražen sve do novijeg doba. Za pretpostaviti da je glavni razlog tome, činjenica da postoji veliki broj sljedbenika, odnosno podređenih i u konačnici, svako je nečiji sljedbenik.

Sociolozi su u proteklom stoljeću počeli da istražuju i uspjeli da definišu osnovnu tipologizaciju sljedbenika (spram autoriteta), a ona je sljedeća.

Prema Mladenu Zvonareviću (Socijalna psihologija), postoje dvije osnovne kategorije sljedbenika: homocentrični i ideocentrični. Homocentrični sljedbenik je onaj sljedbenik koji se veže uz ličnost vođe, koji njemu vjeruje i koji će zato svojega vođu pratiti u svim zaokretima njegovih postupaka, ma koliko oni bili koji put nelogični i kontradiktorni. Ideocentričan je naprotiv, sljedbenik koji se veže uz određenu ideju ili ideologiju i koji je spreman slijediti svakog vođu koji, po njegovom mišljenju, pridonosi toj ideji. Onoga časa, međutim, kada takav idecentričan sljedbenik zaključi ― s pravom ili ne ― da je vođa kojega slijedi napustio njegovu ideju ili ideologiju, on tome vođi okreće leđa i spreman se, ako treba, protiv njega i boriti.

Međutim, ova tipologizacija ne završava tu, već pravi distinkciju na još četiri tipa:

Tip A je racionalni homocentrik, tj. čovjek koji se veže uz jednoga vođu, pošto je argumentirano i trijezno ocijenio da to odgovara njegovim interesima i stremljenjima. Takve ljude susrećemo u blizini svakog istaknutog vođe, jer oni ocjenjuju da će idući za njim zadovoljiti neke svoje interese, dok im je pri tome sporedna ideologija koju taj vođa zastupa (u okolini Hitlera i Musolinija bio je ne mali broj takvih sljedbenika na svim hijerarhijskim razinama).

Tip B je iracionalni homocentrik, tj. čovjek koji je naprosto ponesen ličnošću jednoga vođe i koji njegovo vodstvo prihvaća bez razmišljanja i argumenata. Taj tip nalazimo najčešće među sljedbenicima vođa sa snažnom osobnom karizmom i oni predstavljaju najposlušniji ljudski materijal (slijepa poslušnost prema vođi kao u isusovaca).

Tip C je racionalni ideocentrik, tj. čovjek koji je trijezno i argumentirano shvatio i prihvatio neku ideju ili ideologiju i slijedi je bez obzira na trenutnoga vodu ili vođe. To je sigurno najvredniji tip sljedbenika u svakome poslu, iako je obično neprijatan svojim vođama ili rukovodiocima.

Tip D je iracionalni ideocentrik, tj. čovjek koji je emocionalno prihvatio neku ideologiju i drži se nje bez obzira tko je vođa. Takvi sljedbenici relativno su rijetki i najčešće se nalaze među pripadnicima raznih religioznih sekta.

Piše: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button