Dr Ćiro Truhelka: Osmanlije nisu rušile crkve niti manastire niti silom preobraćali

Dr Ćiro Truhelka kaže: »Osmanlija nije širio svoje vlasti obarajući kulturne tradicije što ih je zatekao do temelja, da na njima sagradi svoju islamsku kulturu, nego je sebi prilagodio autohtone kulturne prilike i na njima snovao svoju građu. Oni nisu na silu isturčili ni kmeta, ni vlastelina, nisu proganjali kršćane, nisu obarali crkve ni manastire, nisu otimali staroj vlasteli baštine ni privilegije, već su posao asimilacije prepustili vremenu«. A u pismu samog bosanskog kralja Papi, koje se čitalo 1461. na svečanom konklavu stoje između ostaloga i ovi redci: »Turci su sazidali nekoliko tvrđava u mojoj kraljevini, ljubezni su prema seljacima. Obećavaju, da će svaki biti slobodan, koji uz njih pristane«

Izvor: Ibrahim Džafičić, Fragmenti iz političke istorije bh. muslimana, Obod, Sarajevo, 1925., str. 8.

Dr Ćiro Truhelka je čuveni hrvatski arheolog, historičar i historičar umjetnosti. Rođen je u Osijeku 1865. godine, a umro u Zagrebu 1942.

Povezani članci

Back to top button