Dr Mehmed Begović o Turcima i površnosti islama bosanskih muslimana

Dr Mehmed Begović u jednom svom radu o dekadenci i zaostalosti muslimana u nekoliko redaka je objasnio stanje Bošnjaka, našu vjersku površnost i hronično višestoljetno držanje u torovima neznanja i zatvaranja od svega izvanjskog i vazalsko, bespogovorono imitiranje svega što su nam Turci donijeli.

“Mi primamo islam u XV i XVI veku upravo u najmračnije doba u istoriji islama, u vreme kada se islamska zajednica nalazi u opadanju. Mi smo primili islam preko Turaka, naroda koji je bio na istoj visini kulture i civilizacije kao Arapi. To je bio jedan narod koji je imao jako urođene vojničke spsobnosti i čiji je ideal bio da zavlada i silom podvrgne narode islamskoj zajednici. Turska se nije brinula da mase, koje su prešle na islam, izobrazi u poznavanju vere i verskih principa, njoj je dovoljno bilo da ovi novi muslimani s vanjske formalne strane daju izgled vernika. Iz ovog se dakle može razumeti ona pojava što Turci nisu nikada mogli uživati naročito poštovanje poislamljenih masa, a kamoli da ih asimiluju kao što je to slučaj kod Arapa, koji učiniše od potčinjenih naroda ne samo muslimane nego i Arape.”[1]

Bilješke:

[1] Mehmed Begović, O položaju i dužnostima muslimanke prea islamskoj nauci i duhu današnjeg vremena, Planeta, Beograd, 1931., str. 64-65.

Povezani članci

Back to top button