Hafiz Ibrahim Trebinjac – Spolne bolesti i uzroci njihovog širenja

Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga što su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas u svijetu. Nema sumnje da su spolne bolesti najrasprostranjenije zarazne bolesti na zapadu, nakon što se uspjela savladati veæina ostalih zaraznih bolesti. Spolne bolesti pojavile su se kao veoma opasne zarazne bolesti.

U poznatom medicinskom priručniku Merk Manual (13 izdanje 1977.) stoji: “Spolne bolesti su najrasprostranjenije zarazne bolesti danas u svijetu. Od prije dvije decenije svake se godine povećava broj oboljelih. Međunarodna organizacija za zdravstvo (WHO) procjenjuje da svake godine 250 miliona osoba oboli od gonoreje (tripera). Isto tako WHO procjenjuje da godišnje oboli 50 miliona od sifilisa. Atlanta centar za borbu protiv zaraznih bolesti iz pokrajine Džordžija u SAD procjenjuje da u SAD svake godine oboli tri miliona osoba od gonoreje, a od sifilisa 400 000.”

Uz to, procjenjuje se da je broj oboljelih od oboljenja izazvanih klamidijom i drugim mikrobima koji prouzrokuju upalu mokraćnih i spolnih kanala (mimo gonoreje) duplo veći u SAD-u, zemljama Evrope i svim krajevima svijeta u kojima su izvršene pretrage te vrste.

Mnoge i raznovrsne bolesti raširile su se zbog porasta prostitucije i nastranog seksa, posebno na Zapadu. Medicinski časopis (Medicine digest, april 1977) prenosi izvještaj iz Floride (SAD) kojeg je podnio tim specijalista za ženske bolesti u kome stoji: “Porast stanja koja su identična sa rakom grlića rodnice kod djevojaka čija se starost kreće između 15 i 22 godine prelazi procenat od 800% u periodu između 1970. i 1974. g. Istraživači smatraju da je taj stravični porast prouzrokovan porastom nekontrolisanih seksualnih odnosa.

Da bismo mogli izvršiti uporedbu, poslušajmo šta kaže profesor Vilijam Bejkers koji je bio u službi u arapskom svijetu više od dvadeset godina: “Najčistiji su spolni organi koje sam pregledao u Saudijskoj Arabiji…” On je izvršio detaljne preglede na viće od 30.000 žena u Saudijskoj Arabiji i uzeo uzorke iz vagine i grlića rodnice. Svi su ti uzorci pokazali da su čisti od gonokoka, trihomonasa, klamidije, parazitskih gljivica i raka grlića rodnice. Profesor Vilijam Bejkers kaže da su razlog takvog stanja dvije važne stvari: rijetkost zinaluka i obrezivanje muškaraca. (Ovo je, također, objavio časopis MEDICINE DIGEST, april 1977.)

Mapa rasprostranjenosti spolnih bolesti na kojoj se može uočiti da je broj oboljelih najmanji u muslimanskim zemljama (društvima).
Mapa rasprostranjenosti spolnih bolesti na kojoj se može uočiti da je broj oboljelih najmanji u muslimanskim zemljama (društvima).


Uzroci širenja spolnih bolesti

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno čini, u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima, koji su prije njih živjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Madže i El- -Bezzar)

Dr.Shofild u svojoj knjizi “Spolne bolesti” (treće izdanje), između ostalog, kaže: “Zaista sredstva za informisanje (masmediji) pozivaju u anarhizam (neograničenu slobodu u svemu pa, i u seksu), kojeg smatraju prirodnim biološkim stanjem… Postoji zavaravajuće uvjerenje kod ljudi da su antibiotici u stanju da izliječe svaku spolnu bolest koja se pojavi kao rezultat takvog ponašanja.”

Dr.Teodor Kuper, predsjednik udruženja kulture zdravlja i zamjenik ministra zdravstva u SAD-u kaže: “^ovjekov je moral kamen spoticanja kada su u pitanju spolne bolesti i njihovo širenje.”

Dr.Andrau Rigg, profesor dječije medicine na univerzitetu Džordž Wošington u SAD-u kaže: “Tri najvažnija uzroka širenja spolnih bolesti su: nemoral (prostitucija), sredstva za kontracepciju i krivo uvjerenje da antibiotici mogu izliječiti te bolesti.”

Elizabeta Manners u svojoj knjizi “Opasna generacija” kaže: “Zaista djevojke u školama bivaju izložene odvratnim zloupotrebama i rušilačkom valu materijalizma u kojeg ih guraju masmediji i grupa trgovaca seksom koji na takav način ostvaruju ogromne materijalne dobiti.”

Dr.Hit u svojoj knjizi “Fatamorgana slobode” kaže: “Rješenje problema širenja spolnih bolesti leži u borbi protiv rasprostranjenog nemorala i zagovaranju čednosti, poštenja i prednosti čistog porodičnog života.”

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno čini, u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima, koji su prije njih živjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Madže i El-Bezzar)

“Kada se u određenom naselju pojavi zinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslužili Allahovu, dželle šanuhu, kaznu. (Prenosi ga El-Hakim od Ibn-Abbasa i kaže da je sahih.)

Istinu je kazao Poslanik, s.a.v.s. Sve što je on kazao ozbiljno ili u šali jeste istina, a ovaj hadis predstavlja jednu od njegovih mu’džiza (nadnaravnih djela).

Kad god se u određenom narodu raširi zinaluk, u njemu se pojave bolesti i kuge (pojam kuga upotrebljava se za sve zarazne bolesti) koje nisu bile poznate njihovim precima, koji su živjeli prije njih. Tako na primjer sifilis nije bio poznat prije italijanskofrancuskog rata, u kome se pojavio i raširio zinaluk među vojnicima. Kao posljedica toga, tada se prvi put pojavio sifilis.

Nakon završetka rata 1494. g. Francuzi su ga zvali italijanskom bolešću, a Italijani su ga zvali francuskom bolešću. Nakon toga je od njega obolio i sam Napoleon i kardinal Rišelje, koji je bio jedan od najpoznatijih evropskih kardinala i svećenika.

HIV

Kada su Evropljani, krajem 19. i početkom 20. stoljeća, ušli u arapske zemlje, putem svirepih kolonizatorskih pohoda, sa sobom su unijeli i ovu opaku bolest koju je običan muslimanski svijet poznavao kao “bolest stranaca”.

Sida (stećeni nedostatak imuniteta) isto tako je prije bila nepoznata. Prvi slučajevi side zabilježeni su u Belgiji od određenog broja radnika i službenika koji su bili u Zairu (bilo da se radi o Zaircima ili Evropljanima koji su bili na radu u Zairu). U 1979. g. sida se već pojavljuje u SAD-u. U 1980. g. zabilježeno je samo 58 slučajeva side, a 1981. g. 231 slučaj. U 1982 g. zabilježena su 883 slučaja oboljenja od side, a 1983. g. završava se sa 3064 slučaja side samo u SAD-u. Van SAD-a u toj godini je zabilježeno preko 2000 slučajeva. Ustanovljeno je da je 72% tih slučajeva bilo kod osoba koje upražnjavaju “nastrani seks” a koji su u Engleskoj bili poznati kao Harolds, a u Americi pod imenom Gays (raskalašeni).

U zapadnim sredinama raširile su se spolne bolesti, koje su prije bile veoma rijetke, kao što je herpes, bradavičavost i šuga spolnih organa, uši stidnih mjesta, klamidija, mikoplazma i druge spolne bolesti.

Zapadni istraživači smatraju da postoji nekoliko glavnih uzroka širenja spolnih bolesti. Dr.Vilkoks u medicinskom časopisu za Sjevernu Ameriku (Medical Clinics J. N. America 1972. 5,60.) kaže:

“Od uzroka rasprostranjenosti i širenja bolesti u zapadnim sredinama, uprkos zadivljujućem napretku medicine, jeste i sljedeče:

1 – tolerantan odnos i dozvoljavanje (slobodnih) spolnih odnosa u društvu prije i poslije braka (tj. odobravanje zinaluka i homoseksualizma i smatranje sredine da je to sasvim normalna pojava);

2 – povećanje broja putnika i doseljenika, bilo zbog posla ili zbog turizma. Broj radnika koji su napustili svoje krajeve zbog posla prelazi cifru od 6 miliona, a broj turista 1975. g. bio je 215 miliona;

3 – povećanje upotrebe sredstava za sprečavanje začeća, jer je začeće bilo jedan od jakih razloga koji je sprečavao ženu od spolnog općenja. Nestanak ovog faktora utjecao je na porast zinaluka od žene bez bojazni za začeće;

4 – širenje “slobodnog seksa” od jedne žene sa više muškaraca i obratno. Muškarac se više ne zadovoljava sa samo jednom ženom niti žena sa samo jednim muškarcem, nego čovjek spolno opći sa velikim brojem žena i obratno. Isto se tako nastrani seks veoma brzo širi u zapadnim sredinama;

5 – nastanak određenih vrsta mikroba protiv kojih ne pomažu antibiotici, kao što je hirbiz kao i bolesti koje prouzrokuju virusi protiv kojih ne vrijede antibiotici.”

Dr.Kendž u svojoj knjizi “Venerične bolesti” (četvrto izdanje 1980.) kaže: “Zaista su naše nade koje smo polagali u savremena medicinska sredstva za suzbijanje i iskorjenjivanje veneričnih bolesti već poodavno pale u vodu. To nije ni čudno kada su u pitanju veoma opasne zarazne bolesti koje se veoma brzo prenose spolnim kontaktima. Razlog njihovog širenja krije se u društvenim prilikama i promjenama načina ljudskog ponašanja. U zapadnim društvima naglo se raširila “sloboda seksa”, naročito među mladima od kojih je većina izgubila osjećaj za samokontrolom, ljubavi i toplinom porodičnog života.”

Odlomak iz djela: Ibrahim Trebinjac, Spolne bolesti, str. 9-12.

Napomena: Rad je pisan 80-ih godina prošlog stoljeća.

Back to top button