Holandski fenomen: Zatvaraju zatvore, jer nemaju dovoljno robijaša

Dok se većina zatvora u svijetu bori s velikim brojem zatvorenika, Holandija se suočava sa potpuno suprotnim problemom. Njihovim zatvorima fale robijaši. U posljednjih 19 godina zatvoreno je nekoliko zatvora, a samo u  2013. Holandija je stavila katanac na 19 zatvora, jer ova zemlja nema dovoljno kriminalaca da ih napuni.

U zatvoru u Norgerhavenu zatvorenici koji služe kazne zbog svirepih zločina mogu se videti kako naokalo šetaju po kuhinji s noževima u ruci. Upravnik smatra da to nije opasno, jer oni u okviru programa koji im pomaže da se što bolje snađu po napuštanju zatvora, uče da kuhaju.

 Holandski sistem se bavi pojedincem i tretira ga posebno u odnosu kako i zbog čega je počinio krivično djelo. Ako su u pitanju uživaoci droga, sistem se trudi da to posmatra, tretira i liječi kao zavisnost, dok ljude sklone nasilnom ponašanju podvrgavaju tretmanima kontrole bijesa.

Iako je zatvaranjem zatvora 2.000 ljudi ostalo bez posla, od kojih je samo 700 raspoređeno na druga radna mjesta, trend gašenja zatvora prati stalan pad broja izvršenih krivičnih djela još od 2004.

Prema tumačenjima tamošnjih stručnjaka, postoji mnogo faktora koji su utjecali na takav trend, između ostalih, opušteniji zakoni vezani za upotrebu narkotika, fokus na rehabilitaciji, umjesto na kazni i forsiranje nošenja elektronskih narukvica, kako bi osobe mogle da ponovo uđu u sistem.

U posljednjih 10 godina ovakav način tretiranja zatvorenika je urodio plodom. Mnogi zatvori posjeduju uređene parkove prilagođene rekreaciji na otvorenom, za koju je dokazano da smanjuje stres i blagotvorno djeluje na zatvorenike.

Već godinama unazad Holandija važi za zemlju sa jednom od najnižih stopa kriminala u svijetu. Prioritet holandske policije nisu više prestupi u vezi s drogom koji su jedno vrijeme bili primarni, već su se usredsredili na trgovinu ljudima i terorizam.

Tako u državi koja ima 17 miliona stanovnika, postoji samo 11.600 zatvorenika.

Poređenja radi, SAD ima najviše zatvorenika na svijetu – čak 716 na 100.000 građana.

Neki od zatvorenih zatvora pretvoreni su u hotele, poput onog južno od Amsterdama koji je sada luksuzni hotel nazvan “Advokat, sudija, guverner i tamničar”, dok su drugi pretvoreni u prihvatne centre u kojima su zaposleni neki od bivših zatvorskih čuvara.

Drugi način da se riješi problem manjka zatvorenika jeste da se ćelije izdaju za potrebe država poput Norveške i Belgije koje bi u njih smještale svoje zatvorenike. Prošle godine Norveška je svoje zatvorenike počela da šalje na odsluženje zatvorskih kazni u Holandiju.

Povezani članci

Back to top button