Ibn Haldun o porezima – Povećanje poreza je začarani krug

Ibn Haldun diskutuje o problemima javnih finansija, ali ne na tradicionalan način, kojim mislimo na raspravu o državnim prihodima, vrstama poreza, njihovim posljedicama, načinima potrošnje itd. Umjesto toga, Ibn Haldun smatra da: „Na početku imperije, porezi su mali, a prihodi veliki. Na zalasku imperije, porezi su veliki, a prihodi mali.” Njegovo objašnjenje je da u početku, država prati vjerska pravila i nameće samo one poreze koje propisuje šerijat ,a njih je nekolicina i neznatni su. Ljudi su sigurni u njihovu količinu i tako rade efikasno i rado plaćaju poreze. Nasuprot tome, kada država dostigne svoj vrhunac, vladar i zvaničnici se okrenu luksuzu, zbog čega nameću različite nove poreze i povećavaju iznos ranijih poreza. To dovodi do osjetljivosti ljudi, tako da se njihova produktivnost smanjuje i pokušavaju da izbjegnu poreze. Ponovno vlasti povećavaju poreze i ponovno produktivnost i prihod se smanjuju i počinje začarani krug. Kao rezultat, država se suočava sa propašću. Ibn Haldun preporučuje minimalne poreze: „Najjači podsticaj kulturnim aktivnostima je da se što manje snize količine pojedinačnih nameta za osobe koje su sposobne da preduzmu kulturna preduzeća. Na taj način, takva lica će biti psihološki spremna da ih preuzmu, jer mogu biti sigurni da će im se ostvariti dobit.”

Ibn Haldun je također protiv državne trgovine: „Komercijalna aktivnost vladara je štetna za njegove subjekte i ruši porezne prihode.” Razlog je jasan: u ovom slučaju se pojavljuje takmičenje između vladara i njegovih subjekata, u kome su subjekti ugroženi zbog vladareve moći i sredstava.

Odlomak iz djela: Abdul Azim Islahi, Ibn Tejmijjina ekonomska misao, str. 250.

Povezani članci

Back to top button