Indeks ekonomskih sloboda (2019): Blagi napredak Bosne i Hercegovine

Ekonomske slobode u Evropi (2019)

VLADAVINA PRAVA

Registri imovine su u velikoj mjeri nepouzdani, čineći transakcije sa zemljištem osjetljivim u sporovima, na taj način stvarajući velike prepreke razvoju tržišta nekretnina i hipoteka. Pravosuđe je i dalje podložno političkom utjecaju i opterećeno je velikim brojem zaostalih predmeta.
Neefikasnost, nesposobnost i korupcija su sveprisutni.

VELIČINA VLADE

Najveći porezi na prihode i dobit preduzeća je 10%, ali različiti organi vlasti imaju različite poreske politike. Ukupno poresko opterećenje iznosi 37.0% ukupnog domaćeg prihoda. Tokom protekle tri godine, vladina potrošnja iznosila je 42.4% ukupnpog BDP-a zemlje, a budžetski suficiti su u prosjeku iznosili 0,7% BDP-a. Javni dug je ekvivalentan 41.0% BDP-a.

REGULATORNA UČINKOVITOST

Regulatorna neefikasnost i dalje ugrožava poslovno okruženje i ograničava privatne investicije potrebne za brži ekonomski rast. Dobijanje poslovnih dozvola i pokretanje biznisa i dalje podliježu birokratskim kašnjenjima. Novousvojeni
Zakon o radu ima za cilj da poveća fleksibilnost tržišta rada. Vlada subvencioniše energetski sektor i održava režim loše ciljanih poljoprivrednih subvencija.

OTVORENO TRŽIŠTE

Ukupna vrijednost izvoza i uvoza iznosi 86.9% BDP-a. Prosječna tarifna stopa iznosi 1.2%. Vladina službena politika je da tretira strane i domaće investitore podjednako u skladu sa zakonom. Banke u stranom vlasništvu čine preko 80% bankarskih aktivnosti. Oko 63% odraslih Bosanaca i Hercegovaca ima račun u nekoj od bankarskih institucija, stoji u izvještaju The Heritage Foundation.

Piše: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button