ISIL je pandan Vojske Republike Srpske – Porušene džamije i crkve svjedoče tome

Jučer je u Banjoj Luci otvorena Ferhadija džamija, arhitektonski dragulj iz XVI stoljeća, kojega su barbari porušili 7. maja 1993. godine. Na mjesto arhitektonskog dragulja izgrađen je parking, a potpisivanjem Dejtonskg sporazuma banjalučkog muftiju ondašnji Srbi su ubjeđivali da tu džamije nije ranije ni bilo. Iako su se na jučerašnjem otvaranju džamije Fehadija obratili mnogi zvaničnici, kako političkih, tako i vjerskih institucija, jedino se, sada već bivši premijer Turske Ahmet Davutoglu odvažio reći da je Ferhadija porušena “dinamitom (minirana)”, oficijelni prevodilac govora je to, iz kojeg razloga, ne znam(o), zaobišao, pa je samo preveo da je Ferhadija “poušena”.

Iako je svima jasno ko je porušio Ferhadiju, uvijek to iznova treba spomenuti. Ferhadiju je porušila VRS (Vojska Republike Srpske) i nije je porušila “neodgovorna šačica pojedinaca”, kako je to izjavio pobačaj bošnjačke politike, Bakir Izetbegović.

Farhadija je samo jedna od 614 džamija porušenih u protekloj agresiji na BiH, a za uništenje tolikog broja džamija bio je potreban “veliki broj pojedinaca”, a to u svakom slučaju nije “šačica”.

porušene džamije 1

Prema podacima Islamske zajednice u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu “potpuno je porušeno 614 džamija (534 od strane srpskog, a 80 od hrvatskog agresora), dok je oštećeno 307 džamija (249 od srpskog, a 58 od hrvatskog agresora), što čini 80,5% od ukupnog broja 1144 džamije, koliko ih je bilo prije ove dvije agresije. Pored toga je od ukupno 557 mesdžida (džamija bez munare), potpuno porušeno njih 218 (175 od srpskog, a 43 od hrvatskog agresora), dok je oštećen 41 mesdžid (21 od srpskog, a 20 od hrvatskog agresora), što čini procenat od 46,40% mesdžida.

Ovome treba dodati još 14 potpuno uništenih i 18 oštećenih mekteba, te 447 uništenih i 160 oštećenih drugih vakufskih objekata.”

porušene džamije 2

No, barbari sa kojima se danas jedino monstruoznost ISIL-a može mjeriti, u 90-im godinama bili su ovaploćenje Vojske Republike Srpske. Broj porušenih džamija, mesdžida, grobalja, ostalih vjerskih i vakufskih objekata svjedoči tome.

Iako će nekom poređenje barbarskog ISIL-a sa Vojskom RS-a djelovati kao pretjerivanje, to ni u kom slučaju nije tako. Osim mnoštva zajedničkih karakteristika poput progona, pljački, ubijanja, etničkog čišćenja, glavna  ISIL-ova značajka (a ujedno i VRS-a), ubijanje i progoni naroda istih vjerskih nazora, primjera radi, ISIL ne preza od ubijanja nemuslimana, međutim, oni također još manje prezaju od ubijanja muslimana, što je veoma slično, ako ne i identično sa djelovanjem Vojske RS-a, oni, ne samo da nisu prezali od rušenja džamija, nego su im smetale i crkve, koje eto, nisu po njihovim (pravoslavnim) mjerilima.

Taračin

U publikaciji “Srušene i oštećene katoličke crkve i objekti u BiH u ratu 1991.-1995.” navodi se da je “broj potpuno porušenih župnih crkava 65, a od tog broja 64 je porušio VRS, a jednu ARBiH. Od 60 ostalih crkvi koje su porušene, 53 je porušio VRS, a sedam ARBiH. Srpske oružane snage su potpuno uništile i osam samostana. Od 54 teško oštećene župske crkve, 40 je oštetio VRS, a 13 ARBiH. Teška oštećenja su pronađena kod 53 crkve, a njih 40 je oštetio VRS, a 13 ARBiH. Od 14 teško oštećenih samostana, devet je oštetio VRS, a pet ARBiH.” Prema ovom izvoru, u posljednjem ratu je u većoj ili manjoj mjeri stradalo 185 župnih crkvi, 168 crkvi, 227 kapela, 226 župnih kuća i objekata, 30 samostana i 164 groblja.

Piše: Resul S. Mehmedović

Povezani članci

Back to top button