Istraživanja kažu da su imigranti dobri u pokretanju biznisa

Harvardovi istraživači kažu da biznisi koje pokrenu imigranti brže se razvijaju i traju duže, za razliku od biznisa koje pokreću neimigranti, stoji u istraživanju Harvard Business School. Doseljenici u SAD skoro duplo više su skloni pokretanju biznisa za razliku od rođenih Amerikanaca, navodi Kauffman Foundation.

U 2017. godini 43% kompanija na listi Fortunovih 500 kompanija osnovali su ili suosnovali imigranti ili osobe koje su potomci imigranata, navodi Brooking Institute. U SAD-u imigranti čine nevjerovatnu brojku od 29.5% od ukupnog broja poduzetnika iako čine svega 13% američke populacije. Imigranti u SAD-u dominiraju nekim industrijama – 65% taksista su imigranti, 54% čistionica i vešeraja su u vlasništvu imigranata kao i 53% benzinskih pumpi koje su u vlasništvu imigranata.

Broj vlasnika malih preduzeća porastao je za 1.8 miliona, sa 3.1 na 4.9 miliona. Imigranti su činili 30% tog rasta, jer je imigrantski udio vlasnika malih preduzeća ostao u koraku sa rastućim imigrantskim učešćem radne snage. Kao rezultat toga, u 2010. godini bilo je 539.000 imigrantskih vlasnika malih preduzeća više nego u 1990. godini, navodi Inc Magazine.
Grafikon koji pokazuje udio imigranata u biznisu u SAD-u u periodu od 1996. do 2016. godine.
Velika studija Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) provedena u 36 država, objavljena je 2014. godine i rezultati su sljedeći:

1. Neto doprinos migranata javnom budžetu putem poreza i socijalnih doprinosa prevazilazi koristi koje dobijaju; tzv. ekonomski imigranti imaju najveći pozitivan utjecaj na javni budžet.

2. Imigranti podstiču ekonomski rast povećanjem radno sposobne populacije, donošenjem vještina, posjedovanjem jake radne etike i doprinosom tehnološkom razvoju.

3. Imigranti su posebno važni u popunjavanju praznina u brzo rastućim i opadajućim sektorima u ekonomiji.

4. Imigranti su pomogli u poboljšanju fleksibilnosti tržišta rada, naročito u Evropi, navodi se u studiji OECD-a.

U SAD-u postoje mnoge studije o tome kako su imigranti doprinijeli preduzetništvu i inovacijama. Na primjer, nedavna studija National Foundation for American Policy ispitala je 87 startup kompanija vrijednih milijardu i više milijardi dolara i ustanovila je da od 87 kompanija, 44 kompanije imaju najmanje jednog osnivača imigranata.

Prošle godine, 258 miliona ljudi širom svijeta migriralo je, od toga, 72% bilo ih je u radnoj snazi.

Piše: Resul Mehmedović (Dialogos)

Povezani članci

Back to top button