Jesu li islam i teorija evolucije kompatibilni

Povezivanje moderne znanosti s drevnim vjerovanjima koja se nalaze u različitim vjerama problem je s kojim se susreću sljedbenici različitih religija. Neki se ljudi okreću znanosti kako bi dokazali da je njihova vjera tačna. Na primjer, postoje neke budističke skupine koje se usredotočuju na korištenje neuroznanosti kako bi dokazale postojanje reinkarnacije. Drugi odbacuju znanost u korist vjere, poput Kršćanskih novozemaljskih kreacionista (naziv sekte, op. prev.). Drugi pak zauzimaju znanost kao svoju novu “religiju”. Međutim, većina ljudi pokušava pronaći načine kako bi znanost i vjeru učinili kompatibilnim. Muslimani se u tom pogledu ne razlikuju. Blogeri, muslimanski vjerski učenjaci, obični muslimani i razni autori opširno su pisali o kompatibilnosti islama i evolucije, i zauzeli su različite stavove.

Nekompatibilni

Jedna općepoznata priča koja potvrđuje nekompatibilnost islama i evolucije jeste priča o Ademu. Prema Kur'anu, Adem nije imao roditelja i bio je potpuno formirano ljudsko biće. Kur'an u suri Hijr, 26. ajet, navodi: “Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog”. Kada se ovaj odlomak doslovce interpretira, to je potpuno nespojivo s modernom evolucijskom teorijom. To je kreacionizam.

Doslovno tumačenje kur'anske priče o stvaranju također je nespojivo s širom teorijom evolucije, ne samo ljudskom evolucijom. Kao i mnogi mitovi stvaranja, Kur'an opisuje Allah kao razdvajanje povezanog neba i Zemlje i stvaranje raznih živih bića koja hodaju na “trbuhu … na dvije noge i … na četiri”. Naglo stvaranje kompletnih modernih organizama prirodno je nespojivo s Darwinovom teorijom evolucije.

Braneći ideju nespojivosti, neki muslimani idu toliko daleko da tvrde da je teorija evolucije religija sama po sebi. Osobito je dr. Oktar Babuna tvrdio da je evolucija “lažna religija”, a ne teorija. Muslimani koji vjeruju da je evolucija religija bi, naravno, mogli biti nesposobni ili nevoljni za pronalaženje načina povezivanja dviju “religija”, jer bi to moglo proturječiti nekim temeljnim postavkama islama i smatrati se apostatiziranjem.

Djelimično kompatibilni

Neki muslimani smatraju da je evolucija djelomično kompatibilna s islamom. Na javnoj diskusiji Have Muslims Misunderstood Evolution koja je održana u Londonu u organizaciji Instituta Deen 2013. godine, šejh Yasir Qadhi tvrdi da je islam kompatibilan sa cijelom Darwinovom teorijom evolucije, osim u slučaju ljudi. Tvrdio je da, iz islamske teološke perspektive, musliman može reći da je Allah umetnio stvorenog Adema u prirodni red. To bi bilo, objasnio je, kao da je Adem bio posljednji domino kojeg je Allah postavio u toj linij. Nevjernici bi vidjeli Ademov domino kao povremenu povezanost ili nastavak svih prethodnih domina, ali vjernici bi vidjeli Ademovo postojanje kao čudo. Ta pozicija omogućava osobi da prihvati većinu moderne znanosti, ali i čuva čudo Ademova stvaranja iz teološke perspektive.

Na istom događaju, Ehab Abouheif zauzeo je malo drugačiji stav, ali je tvrdio barem djelomičnu kompatibilnost islama i darvinističke evolucije. Tvrdio je da činjenice evolucije ne mogu biti osporene. Uostalom, postoji dovoljno dokaza o evolucijskim procesima. Abouheif je, međutim, rekao, procesi koji su se dogodili tokom evolucije organizma i kako su ti procesi odigrali podložni su diskusiji.

Slažući se djelomično s oba načela vjere i zakona znanosti, zajednički je način da ljudi mnogih vjera pomiruju potencijalne sukobe između znanosti i religije. Mnogi muslimani, kršćani i Židovi se slažu s modernim znanstvenim teorijama, ali s razumijevanjem da Božjia volja rukovodi zakonima fizike i da je Bog krajnji kreator i održavatelj tih zakona. Iz te perspektive, On može dopustiti da se takva čuda dogode.

Kompatibilni

Fatimah Jackson, muslimanska preobraćenica i profesorica biološke antropologije na univerzitetu u Sjevernoj Karolini, također je govorila na javnoj diskusiji Have Muslims Misunderstood Evolution. Ona je prihvatila stajalište za koje se može tvrditi da tvrdi barem djelimičnu, ako ne potpunu kompatibilnost između islama i evolucije. Jackson tvrdi da znanost samo objašnjava kako se stvari događaju, a ne i zašto.

Također, tvrdi da moderni ljudi mogu pratiti ljudski genom unazad sve do “genetskog Adema i genetske Have” koji su živjeli u današnjoj Africi. Ove jedinke, ističe Jackson, mogli bi se identificirati kao Adem i Hava iz Kur'ana.

Jackson je također pokazala nekoliko dijagrama koji pokazuju širenje čela u homo genusu tokom vremena. Povećana površina, istaknula je, ispunjena je mozgovnim frontalnim režnjom koji kontrolira osjećaje modernog čovjeka i sadrži njihove osobenosti. Također je istaknula da se 16. ajet iz sure al-‘Alaq fokusira na čovjekovu “kiku lažnu i griješnu”, za što ona tvrdi da su ove reference jedinstveni oblik lubanje i mozga koji se nalaze u modernim ljudima.

Osim visokoobrazovanih stručnjaka koji govore na široko posjećenim događajima, obični muslimani su se okrenuli internetu kako bi iznašli način za kompatibilnost islama i evolucije. Neki muslimani upućuju na kur'anski ajet uz sure Nuh, 14, koji kaže: “On vas postepeno stvara?!”  i tvrde da su te “postepene faze” različite faze evolucije. Slično ajetu koji slijedi, 17: “Allah vas od zemlje poput bilja stvara”, što se tumači kao prihvatanje progresivnog rasta organizama kroz evoluciju. Kur'anski ajeti iz sure at-Tagabun, 3: “i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim” i iz sure al-Mu'min, 64: “i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim”, također upućuju na argument da su islam i ljudska evolucije kompatibilni. Ako su ljudi već bili savršeni, kako neki tvrde, ne bi bilo potrebno da Allah unapređuje (uljepšava) čovječanstvo. Ova poboljšanja bi se trebala dogoditi evolucijom.

U islamu, kao i u mnogim religijama, rasprava o kompatibilnosti vjere i znanosti bjesnila je decenijama. Neki muslimani potpuno odbacuju evoluciju. Drugi to prihvaćaju sa mirna srca. S obzirom na brojnost cjelokupne muslimanske zajednice i raznolikost muslimana, malo je vjerojatno da ćemo uskoro imati konsenzus oko tog pitanja. Umjesto toga, svaki će musliman morati sami odlučiti: mogu li vjerovati i islamu i Darvinovoj najpoznatijoj teoriji?

Piše: Stephanie Hertzenberg

S engleskog preveo: Resul Mehmedović (Dialogos)

Povezani članci

Back to top button