Kako steći prijatelje i utjecati na ljude

Ovo je jedna od knjiga koja će vam definitivno pomoći u životu i u komunikaciji sa prijateljima, porodicom, poslovnim partnerima, ili ako imate intervju za posao. Originalni naslov knjige je „How to Win Friends and Influence People“. Knjiga je prodata u 15 miliona primjeraka.

Dale Carnegie je ovu knjigu napisao 1937. godine, i dao je veoma konkretne savjete i primjere kako se treba ophoditi sa ljudima koji se i danas mogu primjeniti. Također, kao ilustraciju savjeta, knjiga sadrži mnogobrojne anegdote o historijskim ličnostima (od vremena rimske imperije do Al Kaponea). Knjiga se veoma lahko čita.

Ovde ću dati ukratko pregled svih poglavlja. Međutim, savjet je mnogo bolji ako pročitate knjigu od korica do korica, pošto su primjeri koji ilustruju Carnegie-jeve savjete veoma dobri.

Tri Osnovne tehnike u ophođenju sa ljudima

1) Ako želis da skupiš med, nemoj udarati košnicu. Ne kritikuj, ne osuđuj, i nemoj pridikovati.
2) Dajte ljudima osjećaj da su važni – pohvalite ljude kada god to zaslužuju. (Tj. kada god imate šansu kažite nešto pozitivno o svakoj osobi)
3) Zainteresujte druge ljude u sebe, tako što ćete im se predstaviti na način koji je zanimljiv i drugim ljudima. Npr. kada imate intervju za posao, nemojte reći „zelim ovaj posao“. Umjesto toga, nabrojte svoje kvalitete po kojima mislite da zaslužujete posao.

6 načina da se svidite ljudima

1) Budite iskreno zainteresovani za druge ljude.
2) Najjednostavniji način da ostavite dobar prvi utisak: Smiješite se. (Naravno, Carnegie ne misli na lažan, vještački osmijeh. Budite iskreno dobro rasploženi u svakoj komunikaciji sa ljudima. Dobro raspoloženje je zarazno, i prenijet će se i na vašeg sagovornika).
3) Svakoj osobi je najdraži zvuk u bilo kom jeziku ime te osobe. (Zapamtite imena svojih sagovornika, i često ih oslovljavajte po imenu).
4) Najlakši nacin da budete dobar sagovornik je da budete dobar slušalac. Ohrabrite druge ljude da pričaju o sebi.
5) Kada pričate sa nekim, pričajte na način na kojim se obje strane mogu poistovijetiti.
6) Dajte drugim ljudima osjećaj važnosti – i uradite to iskreno.

12 načina da pridobijete ljude vašem načinu razmišljanja (i razriješite nesporazume u svoju korist)

1) Jedini način da se bude pobjednik u svađi je da se svađa izbjegne.
2) Kako NE stvoriti neprijatelje: Uvijek poštujte tuđe mišljenje.
3) Ako ste napravili grešku, priznajte je.
4) Uvijek započnite nesporazum/raspravu prijateljski raspoloženi.
5) Sokratova tajna je bila da je sve rasprave/diskusije uvijek započinjao tako što je postavljao lahka pitanja na koje je znao da ce se obe strane sloziti. (tj. zapocnite sa nizom pozitivnih odgovora).
6) Kako da razriješite tuđe prigovore: Pustite drugu stranu da obavi većinu konverzacije.
7) Kako pridobiti saradnju drugih: Dajte osjećaj drugima da je ideja i njihova, a ne samo vaša.
8) Uvijek pokušajte gledati na stvari iz ugla druge osobe. (Stavite se u poziciju drugih, i razmišljajte kako biste vi reagovali u istom slučaju).
9) Imajte razumijevanja za ideje i želje drugih ljudi.
10) Pozovite se na više ciljeve.
11) Dramatizujte svoje ideje, i napravite ih interesantnima tako što ćete imati anegdotu u vezi vaše ideje.
12) Ako ništa drugo ne uspijeva, predstavite vašu ideju kao izazov drugoj strani.

9 načina da promijenite ljude, a da ih ne uvrijedite i ne izazovite prezir

1) Ako već morate da komentarišete greške drugih, započnite na pozitivan način (tj. dajte kompliment prije kritike).
2) Ako već morate da kritikujete, uradite to na indirektan način.
3) Ako kritikujete tuđe greške, započnite tako što ćete prvo pričati o svojim sličnim greškama.
4) Pošto niko ne voli da mu se naređuje, postavljajte pitanja umjesto da dajete naredbe.
5) Uvijek ostavite prostor drugima da sačuvaju svoj obraz.
6) Uvijek pohvalite napredak kod drugih (bez obzira koliko je mali taj nepredak).
7) Dajte drugoj osobi dobru reputaciju, i ta osoba će učiniti sve u njenoj moći da dostigne tu reputaciju.
8) Ako pričate o tuđoj grešci, tretirajte tu grešku kao da se može veoma lahko ispraviti. To ce ohrabriti druge ljude i neće poljuljati njihovo samopouzdanje.
9) Ako predložite nesto drugoj osobi, načinite i tu osobu zadovoljnom što prihvata vaš prijedlog.

Sve u svemu, ovo je jedna od knjiga koje morate pročitati!

Izvor: Emigracija.com

Back to top button