Kur'an i nauka o fenomenu »spuštanja kiše«

Kiša kao oborina tekuće vode je jedan od najvažnijih faktora za život na Zemlji. Upravo kišu Kur'an spominje na više mjesta. No, ono što je zanimljivo jeste da Kur'an uvijek  spominje termin spuštanje kiše, a ne padanje. Neki od ajeta spomenutih u Kur`anu su:

 „Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena dana i noći, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina, po kojoj je rasijao svakojaka živa bica, promjena vjetrova, oblaci koji izmedu neba i Zemlje lebde, doista su dokazi za one koji imaju pameti.“ (El-Baqarah, 164)

 “Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele- tako ćete i vi biti oživljeni;…”( Az –Zukhruf ,11)

 „Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu…“ (Luqman ,34)

 ”O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali; koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!” (El-Baqarah, 21-22.)

Posmatrajmo jednu kap kiše i odredimo sve sile koje djeluju na nju u toku njenog kretanja kroz zrak u pravcu prema zemlji.

fg

Kap kiše ćemo posmatrati kao materijalnu tačku. [1]

Prilikom kretanja kapi kiše na nju djeluju sila gravitacije Fg i sila otpora zraka Fd.

Pošto se ovdje radi o slobodnom padu, dakle početna brzina je jednaka nuli.  Jednačina koja opisuje kretanje glasi:   . Na samom početku kretanja zbog sile gravitacije dolazi do ubrzavanja kapi.  Kako se kap kiše  ubrzava (usljed gravitacije), sila otpora se povećava, pa se ukupna sila smanjuje, a s njom i ubrzanje. Pri određenoj brzini, sila otpora će se izjednačiti s težinom kapi kiše (Fg). U ovom se trenutku zaustavlja ubrzavanje kapi kiše, te ona nastavlja kretati kroz zrak dostignutom stalnom brzinom – terminalnom brzinom.[2]

Terminalna brzina ovisi o težini i otporu fluida (u ovom slučaju zraka). Veći otpor znači manju terminalnu brzinu, dok veća težina znači veću terminalnu brzinu. Na kap kiše djeluje velika otpornost zraka, zbog samog oblika kapi kojeg poprima prilikom kretanja kroz zrak. Oblik kišnih kapi se naјčešće opisuјe kao “oblik suze”. Okrugao na dnu i zakrivljen ka vrhu, ali ovaј opis јe netačan (samo kapi vode kapane iz određenih izvora su “oblika suze” u momentu formiranja). Manje kapi kiše su sferičnog oblika. Veće kapi su spljoštene (oblika pljeskavice). Veoma velike kapi su oblika padobrana. U prosјeku, kap kiše јe 1-2 mm u prečniku. Minimalna visina kišnih oblaka je oko 1.200 metara. No, bez obzira sa koje visine se  kap počela kretati prema zemlji prosječna brzina koju dostižu je oko 8 – 10 km/h. Upravo ta brzina je terminalna.

 Na osnovu ovog, kap kiše nakon dostignute terminalne brzine počinje da se spušta, nešto slično padobrancu koji skače. Kada skoči on ubrzava sve dok ne otvori padobran nakon čega sila gravitacije koja ga ubrzava i otporna sila polako se izjednačavaju nakon čega nastupa spuštanje.

Da kojim slučajem kap kiše, nastala u oblacima na visini od 1.200 metara kontinuirano nastavlja ubrzavati tokom kretanja kroz zrak prema zemlji, mogla bi dostignut brzinu i preko 155 m/s što odgovara brzini od 558 km/h. Ovu vrijednost dobijamo iz izraza za određivanje terenutne brzine pri slobodnom padu .

Jedna od nadnaravnosti Allahove knjige jeste ukazivanje na činjenicu da Allah kišu spušta, a ne onako kako uobičavamo reći, da kiša pada. Posljedice stvarnog padanja kiše imale bi katastrofalno dejstvo po čovjeka. Vjerovatno bi došlo do velikih oštećenja na objektima, svijeta prirode nakon nekoliko kiša bi nestalo, a ljudi se ne bi smjeli kretati tokom kiše.

Piše: Muamer Mehmedović

Bilješke:

[1] Materijalna tačka je fizički pojam za geometriski pojam tačaka, kojem smo pridružili jedno od svojstava materijalnih tijela – masu.

[2] U definiciji fluida, kaže se da se objekt giba terminalnom brzinom onda kada je dostigao stalnu brzinu, usljed trenja plina ili tekućine kroz koju se giba.

Povezani članci

Back to top button