Manuskript prvog prevoda Kur'ana na kineski jezik

Na slici (ispod) nalazi se prijevod Kur'ana na kineski jezik, koji je uradio kineski učenjak Jusuf Ma Dexin, rođen 1794. godine u pokrajini Junan.

Avanturistički je u stilu Jamesa Bonda 1841. godine otišao na hadž, jer je tada vladajuća dinastija Qing muslimanima rijetko dozvoljavala odlazak na hadž, a naročito u tom periodu, kada je bjesnio Opijumski rat između Kine i Britanaca, što je dodatno otežavalo kineskim muslimanima bilo kakve kontakte sa izvanjskim arapsko-muslimanskim svijetom. No, Jusuf Ma Dexin, nije se dao pokolebati, pa je sa trgovcima preko rijeke Iravadi stigao do Mijanmara, a zatim brodom do Arabijskog poluotoka.

Jedna od stranica prevod Kur'ana koji je uradio Jusuf Ma Dexin.

Nakon obavljenog hadždža, ostao je osam godina u arapskom svijetu, prvo je otišao na Al-Azhar gdje je izučavao islamske znanosti, zatim je posjetio Aleksandriju, Jerusalem, Istanbul, Kipar, Rodos i mnoge druge muslimanske centre. Tečno je naučio arapski i perzijski jezik, na kojima je pisao i neka svoja djela. Napisao je preko 30 djela, a koja se uglavnom mogu kategorizirati u pet oblasti: arapska gramatika, islamsko pravo, islamski kalendar i historija, Kur'an i uvod u izučavanje djela muslimanskih učenjaka Ma Zhua i Liu Zhua.

Postigao je, inšallah, šehidsku smrt, jer ga je pogubila dinastija Qing godine 1874. iako je ulagao velike napore u širenju mira i smirivanju situacije u tadašnjem kineskom društvu. Neki evropski autori navode da je otrovan u zatvoru.

Piše: Resul Mehmedović

Back to top button