Mehmed Handžić: Vjeru upropaštavaju kukavice i skutonoše vlasti

„Zbilja bi trebali nauku učiti naročito vjersku materijalno osigurani ljudi, koji neće u nauci gledati zanat koji im donosi koru hljeba da se prehrane. Sa ovakvim ljudima bi se i stepen vjerske nauke podigao. Ovakvi su ljudi jači i slobodniji. I u riječima možeš zapaziti njihovu odvažnost i slobodu. Šta ćete i od puke sirotinje kojoj je nauka zanat kojom se prehranjuje. Ovakvi rade samo onoliko koliko su dužni da plaću naplate. Što se može od njih drugo očekivati nego da budu roblje vodećim i vladajućim. Ne treba krivo shvatiti i hotimično činjenice izvratiti. Na obje strane ima iznimaka; ima i materijalno osiguranih strašivica i slabića, a ima i junaka i slobodnih među materijalno neosiguranim. Mahana je biti slabić makar bio i siromah, a dvostruko je veća biti materijalno osiguran, a biti kukavica.“

Piše: Mehmed Handžić

(Dialogos)

Povezani članci

Back to top button