Najčudnija i najoriginalnija knjiga islamske kulturne baštine

Ebu Muhamed Ismail b. Ebu Bekr b Al-Muqri, Allah mu se smilovao, napisao je knjigu u kojoj je obradio pet različitih islamskih znanosti, ali na najbriljantniji i najorginalniji način.

El-Sehavi, Allah mu se smilovao, kaže da je knjiga komponovana na čudnovat način, način na koji niko prije njega nije napisao jednu knjigu.

Ono što je zanimljivo je da ova knjiga govori o različitim islamskim znanostima ovisno o tome kako je čitamo:

1. Ako čitamo kompletnu knjigu vidjet ćemo da autor piše o fikhu (islamsko zakonodavstvo).

2. Ako čitamo prvu kolumnu vidje tćemo da autor piše al-arud (nauka o ritmičnoj strukturi pjesama i metrici).

3. Ako čitamo drugu kolumnu vidjet ćemo da autor piše o islamskoj historiji.

4. Ako čitamo treću kolumnu vidjet ćemo da autor piše o gramatici (nahw-u).

5. Ako čitamo četvrtu kolumnu vidjet ćemo da autor piše o el-qavafi (nauka o rimovanju).

Cijela knjiga ima 112 strana.

Al-Muqri knjiga

Piše: A. Ljevaković

Povezani članci

Back to top button