Ovako je Muhammed, s.a.v.s, odgajao ashabe

Došao mu je čovjek i kazao: „Allahov Poslaniče, svjedočim da nema božanstva osim Allaha i da si ti poslanik. Kajem se za sve grijehe, osim bluda.” Ashabi ustadoše želeći prevaspitati ovog čovjeka, jer govori o nemoralu pred Allahovim Poslanikom. On im reče: „Ostavite ga. Pustite ga.” I oni ga ostaviše.

Poslanik ga uze, postavi pored sebe i reče mu: „Jesi ii zadovoljan da tvoja majka čini blud?” „Ne, tako mi Allaha.” — reče čovjek. „Jesi li zadovoljan da tvoja sestra čini blud?” „Ne, tako mi Allaha.” — reče čovjek. „Jesi li zadovoljan da tvoja kćerka čini blud?” „Ne, tako mi Allaha.” — reče čovjek. „Jesi li zadovoljan da tvoja supruga čini blud?” „Ne, tako mi Allaha.” — reče čovjek. „Pa, da li su muslimani zadovoljni da se tako postupa s njihovim sestrama i kćerkama?”‘

Tada čovjek reče: „Poslaniče, kajem se i zbog bluda.” Poslanik ﷺ stavi ruku na srce ovog čovjeka i reče: „Allahu moj, očisti njegov sluh i vid i sačuvaj mu polni organ.”

Odlomak iz djela: Aid El-Karni, Bičevi srca, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2011. str. 106.

Povezani članci

Back to top button