Poređenje ekonomija – Federacija vs Republika Srpska

Odgovarajući na pitanje novinara kada planira ići u “političku penziju”, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao “za jedno 30 godina”, što je obradovalo sve protivnike Republike Srpske koji računaju da manji bh. entitet naprosto ne može toliko dugo izdržati pod teretom Dodikove vlasti.

Prema svim ključnim pokazateljima, Republika Srpska dramatično zaostaje za Federacijom BiH u ekonomskom razvoju, privlačenju stranih investitora, i kreiranju novih radnih mjesta. Ispred Federacije BiH je samo u jednom segmentu: po broju stanovnika koji odlaze iz RS-a trbuhom za kruhom, po broju propalih banaka i zatvorenih proizvodnih firmi i po zaduženosti stanovništva i privrede koja je dva puta veća od zaduženosti u Federaciji BiH.

Bruto domaći proizvod u Federaciji BiH za 2015. godinu iznosi 18,69 milijardi KM i realno je 3,1 posto veći u odnosu na 2014. godinu.

BDP po stanovniku u FBiH iznosi 8.009 KM, a izračunat je na osnovu procjene o 2.334.348 stanovnika.

Bruto domaći proizvod Republike Srpske za prošlu godinu iznosio je 9,15 milijardi KM i zabilježio je realni rast od 2,1 posto. BDP po stanovniku iznosi 6.463 KM i za 1.546 KM manji je od BDP-a po stanovniku u Federaciji BiH.

Izračun je napravljen na osnovu procjene o 1.415.776 stanovnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, Federacija BiH povećala je učešće u ukupnom BDP-u BiH sa 64,97 posto na 65,51 posto, dok je učešće RS-a smanjeno sa 32,76 posto na 32,06 posto.

Istovremeno, štednja građana u Federaciji BiH, na kraju decembra 2015. godine, premašila je iznos od 7,4 milijarde KM (odnosno 2.800 KM po glavi stanovnika), dok je štednja građana

 Republike Srpske na kraju protekle godine premašila iznos od 2,8 milijardi KM (odnosno 1.900 KM po glavi stanovnika).

Ekonomsko zaostajanje Republike Srpske za Federacijom BiH vidljivo je i na temelju ukupne zaduženosti privrede i stanovništva.

Prema informaciji Ministarstva finansija i trezora, vanjski javni dug BiH krajem decembra 2015. godine iznosio je 8,4 milijardi KM pri čemu je udio duga RS skoro dva puta veći od udjela Federacije BiH.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Republika Srpske učestvuje sa 63,99 posto, FBiH sa 35,74 posto, a Brčko Distrikt sa 0,27 posto.

Prije osam godina ukupan dug Republike Srpske iznosio je 3 milijarde KM, ali je do danas udvostručen. Vlade SNSD-a uz to su potrošile i 1,6 milijardi maraka od privatizacije Telekoma i Naftne industrije.

I, na koncu, najvažniji pokazatelj ukupnog trenda: BiH je 1991. godine imala 875.000 stanovnika više nego danas, a prema provedenom popisu 1991. godine, Bošnjaka je bilo 1.902.000, Hrvata 760.000, Srba 1.366.000, dok je Ostalih bilo 347.000.

Najviše nedostaje onih kojih je 1991. godine bilo najmanje, dakle Ostalih: bilo ih je 347.000, a danas ih je 129.000, što znači da je Ostalih danas manje 219.000!

No, u apsolutnom iznosu najveći demografski gubitak pretrpjeli su Srbi: bilo ih je 1.366.000, a danas ih je 281.000 manje, dakle 1.085.000, pri čemu je glavnina demografskog gubitka Srba nastala nakon rata, zbog kontinuiranog odlaska Srba iz RS-a i zbog negativnog prirodnog prirašaja od oko 9.100 stanovnika (više umrlih nego rođenih) na godišnjoj razini.

Sve to i još štošta drugo govori u prilog tezi da je Milorad Dodik najefikasniji grobar manjeg entiteta, i da je njegova politika izolacionizma, stalnog izazivanja sukoba i izmišljanja neprijatelja, najbolji saveznik svih neprijatelja Republike Srpske.

Izvor: www.slobodna-bosna.ba

Povezani članci

Back to top button