Poslanik Muhammed o određivanju cijena: “Cijene su u Božijim rukama”

Arapi su bili iznenađeni kad je Muhammed okončao regulaciju cijena. Ebu Jusuf zabilježio je tri predaje o događajima koji su se odvili; jedna od njih glasi: “Cijene su porasle u vrijeme Poslanika, a ljudi su mu došli tražeći da se utvrde visine cijena tako da ih narod može priuštiti, ali je on rekao: niske i visoke cijene su od Boga, a nama nije dozvoljeno da idemo protiv Njegovog suda.” Prema Ebu Jusufu, Muhammed, naredio je prepuštanje cijena nevidljivim silama: “Cijene, visoke ili niske”, rekao je Poslanik, “u Božijim su rukama.” Hanefijski Mishkat al-Masabih navodi malo drugačiju verziju Muhammedovih, riječi: “Allah je stvoritelj cijena, i darivatelj i uskratitelj opskrbe.” 

Muhammedova, odluka bila je vrlo kontroverzna - vrlo neobična pojava - pa je bilo i pritužbii. Nekoliko predaja kazuje da su se Muhammedovi, ashabi požalili i zamolili ga da zaustavi povećanje cijena hrane. Prema Ibn Tejmijji, žalbe su podnesene dvaput, ali Muhammed, bio je nepopustljiv i nesalomiv u odluci da neće intervenirati u cijenama osim ako ne bi dobio naredbu od Allaha (“radije bih se pozvao na Allaha”), i nakon bezuspješnog traženja  božijeg odobrenja za određivanje cijena, izjavio je da su rast i pad cijena izvan ljudske kontrole. Postavljanje cijena, kako je Muhammed, tvrdio, nije bilo ni u njegovoj, niti kad smo već kod toga, u vlasti bilo koga drugog, i on bi se suprotstavio Božijoj volji ako bi fiksirao ono što je Bog odredio da varira (“O ne”, ispravio je nekoga ko je tvrdio da cijene određuje čovjek, “Allah podiže i smanjuje”.)

Ovi hadisi ne navode u kojem trenutku Muhammed, uklanja ograničenja cijene u Medini, ali u svakom slučaju, Muhammedov, pristup klijao je dok je još bio u Mekki. Prema drugom hadisu, trgovci u Mekki prišli su Muhammedu, i pitali da li njegove poslaničke moći uključuju i poslovne prognoze. Mekkanski trgovci su pitali Muhammeda: “Zar ti tvoj Gospodar ne kaže kad će se cijene pasti ili rasti, tako da možeš ostvariti profit u trgovini?” U odgovoru na ovaj pristup, prema Aloysu Sprengeru, Muhammed, primio je sljedeću kur’ansku objavu:

“Reci: “Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.”

Muhammedova, potvrda deregulacije cijena u Medini izvedena je iz koncepcije njegove poslaničke misije, razvijene tokom godina njegovih nedaća u Mekki.

Odlomak iz knjige: Benedikt Koehler, Rani islam i početak kapitalizma

S engleskog preveo: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button