PSIHOLOGIJA LIČNOSTI – Oralni i analni kompleksi

Simptomi oralnih kompleksa

Oralni se kompleks javlja također u tri oblika ili subkompleksa. Svi ti oblici oralnog kompleksa proizlaze iz doživljaja koji su vezani za hranjenje u najranijem djetinjstvu.

Kompleks oralne sukorance. Taj se kompleks manifestira u različitim vrstama oralnih aktivnosti u kombinaciji s različitim tendencijama ili manifestacijama zavisnosti i pasivnosti. Simptomi tog kompleksa su različiti oblici oralnih automatizama. Takvi automatizmi su sisanje različitih objekata, na primjer dude, prsa, palca, gume za žvakanje, cigarete i si. Kompleks se manifestira također u kompulzivnom hranjenju (uzimanju hrane preko mjere) ili pijenju (kao kod alkoholičara). Iz tog kompleksa proizlaze i potrebe za pasivnošću i podrškom ili njegom (sukorancom), odnosno tuđom pomoću.

Manifestira se u kateksiji s riječima, objektima koji pružaju njegu ili prehranu (nurturant) i u inhibiranoj potrebi za agresivnošću.

Kompleks oralne agresivnosti. Ponašanje koje otkriva ovaj kompleks predstavlja kombinaciju oralne aktivnosti i agresije. Manifestira se u oralnim automatizmima kao što je, grizenje (nokata, na primjer), zatim u kateksiji s netekućim oralnim objektima (kao što su, na primjer, meso, kosti i drugi).

Potrebe koje proizlaze iz ovog kompleksa jesu potrebe za agresivnošću, potrebe za izbjegavanjem opasnosti od ozljeđivanja (harmavoidance), fobija od svih objekata ili stvari koje grizu. Taj se kompleks manifestira i u mucanju, i projiciranju vlastite agresivnosti na okolinu. Tako se okolina doživljava ispunjenom naj razlici ti j im opasnim objektima koji mogu gristi ili ujedati. Kompleks se manifestira i ambivalentnošću prema autoritetima.

Kompleks oralnog odbacivanja. Taj se tip oralnog kompleksa manifestira u gadljivosti prema određenim objektima ili prema određenim oralnim aktivnostima odnosno u ispljuvavanju takvih objekata ili u sklonosti povraćanju.

Postoji negativna kateksija ili odbojnost u odnosu na neke vrste hrane, strah od infekcije usta, strah od ozljeda do kojih može doći prilikom hranjenja, slaba potreba za hranom. Potrebe koje se javljaju iz ovog kompleksa jesu potrebe za odvajanjem (seclusiom), za autonomijom, potreba da se odbacuje, ravnodušnost, odnosno izbjegavanje hrane.

Simptomi analnih kompleksa

Slično kao i Freud odnosno Abraham, Murray smatra da postoje dvije vrste analnih kompleksa. Obje te vrste kompleksa formiraju se za vrijeme treniranja i učenja toaletne discipline. Jedna vrsta analnih kompleksa vezana je s tendencijom da se izbacuje, a druga s tendencijom da se zadržava.

Analni kompleks izbacivanja. Simptomi su proljevi, proizvodnja fekalija i kateksija za fekalije. Na osnovi tog kompleksa razvijaju se potrebe kao što su potreba za agresivnošću i za autonomijom. Potreba za agresivnošću manifestira se općom neurednošću i zamazanošću. Na bazi tog kompleksa kod pojedinca se razvija analna teorija o rađanju. Razvijena je potreba za analnim seksom i takvim seksualnim aktivnostima.

Analni kompleks zadržavanja. U osnovi je tog kompleksa želja da se vlastite fekalije zadrže. Postoji kateksija za fekalije. Ta je kateksija nesvjesna. Kompleks se manifestira prividnom odbojnošću prema fekalijama, negativizmima prema defekaciji, gađenjem u odnosu na defekaciju, stidljivošću.

I ovdje postoji potreba ili tendencija prema analnom seksu i analnoj teoriji o rađanju. Postoji također i potreba za autonomijom. Ta je potreba kod ovog kompleksa izražena otporom koji se pruža savjetima i sugestijama, a ne traženjem nezavisnosti i slobode. Kompleks se izražava i jakom potrebom za čistoćom i redom. Kod pojedinaca s takvim kompleksom postoji i tendencija ili sklonost stjecanju imovine. Na taj se način formira ono što kod Freuda predstavlja analni karakter. Obilježja tog analnog karaktera ista su kod Freuda i kod Murraya: štedljivost, čistoća i tvrdoglavost.

Odlomak iz djela: Ante Fulgosi, Psihologija ličnosti, str. 104-105.

Back to top button