Slobodno preduzetništvo izdiže ljude iznad siromaštva

Slobodno preduzetništvo podstiče produktivnost

Inicijativa koja je svojstvena ekonomiji slobodnog preduzetništva takođe podstiče i produktivnost jednostavno urezujući u volju ljudi spremnost da služe drugima, bolje od bilo kog drugog ekonomskog sistema koji je do sada bio izmišljen od strane čovjeka. Zbog toga što su ljudi slobodni da sačuvaju plodove svoga rada kao i da rizikuju, u sistemu slobodnog preduzetništva, nagrade za udovoljavanje potrebama potrošača su veće nego u alternativnim ekonomskim sistemima. Robovlasnički sistem, u kojem je pojedinac primoran da radi za druge, ili planska ekonomija gdje vlada organizuje proizvodnju, uništavaju podsticaj za proizvodnju. Porezi takođe imaju istu ulogu. Porezi su poput cijena; oni su cijena – ili kazna – koja se plaća zbog angažovanja u ekonomskoj aktivnosti. I što je više vladinih poreza na investiranje i rad, to će biti manje nagrada od investiranja i rada. A ukoliko nagrade za investiranje i rad opadaju, to za rezultat ima smanjenje investiranja i rada. Porezi su ekonomska barijera koja ograničava broj ljudi u aktivnostima koje su oporezovane. Porezi na rad i investiranje će isključiti neke ljude iz rada ili investiranja.

Regulisanje ekonomije ima isti efekat. Podižući troškove proizvodnje, cijene vještački rastu povećavajući na taj način troškove života i stavljajući proizvode van dometa siromašnih.

Slobodno preduzetništvo izdiže ljude iznad siromaštva

Ne spominjući uvećavanje bogatstva nekolicine bogatih, dinamičnost sistema slobodnog preduzetništva se može najjasnije vidjeti kroz način na koji eliminiše siromaštvo brže od drugih ekonomskih sistema. I dok ekonomska sloboda neizbježno dovodi do određenog stepena nejednakosti kada su u pitanju prihodi i bogatstvo ljudi, pokušaji da se ode dalje i izvrši preraspodjela prihoda i bogatstva od bogatih ka siromašnijima, sužava ekonomiju, uništavajući ekonomske mogućnosti za one kojima su najpotrebnije. Pokušaji da se iskoristi vlada u cilju odlučivanja o prihodima ljudi i bogatstvu, stvara arbitrarno društvo u kojem pristup političkoj moći određuje prihode i bogatstvo ljudi. Ova vrsta nejednakosti je štetnija za siromašne slojeve društva u ovakvom sistemu od nejednakosti u bogatstvu i prinosima u sistemu slobodnog preduzetništva, jer sistem slobodnog preduzetništva nagrađuje ljude sa visokim primanjima samo ako oni i dalje nastave da služe potrošače bolje od drugih.

Sistem slobodnog preduzetništva dozvoljava ljudima da zadovolje svoje vlastite interese samo utoliko ukoliko koriste svoju imovinu i svoj rad da zadovolje i interese drugih. Slobodno preduzetništvo povećava mogućnosti siromašnih da izađu iz siromaštva i čini društvo jeftinijim mjestom za život.

Odlomak iz djela: Nigel Ashford, Principi za slobodno društvo, str. 31-32.

Priredio: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button