Ubistvo Abdulaha Kovačevića 1991. bila je srpska uvertira za rat u BiH

12. januara 1992. godine u Vražićima kod Čelića klanjana dženaza Abdulahu Kovačeviću, magistru ekonomskih nauka, predsjedniku MBO Bijeljina, koji je kidnapovan 29. novembra prošle godine, a pronađen mrtav 5. januara 1992. godine.

Na dženazi u Vražićima, rodnom mjestu merhuma, prisustvovalo je preko deset hiljada osoba. Među prisutnima bili su i dr. Muhamed Filipović, potpredsjednik MBO BiH, irtan Ajanović, član Glavnog odbora SDA. Abdulah Čelebić, rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Mešihata, koji su na dženazi govorili. Među prisutnima bilo je preko trideset imama sa područja Odbora IZ Brčko i drugih mjesta.

Još jedan mladi život se ugasio. Ne znamo ni sami koliko je Muslimana za proteklu godinu ubijeno, a da se uglavnom ne znaju počinioci tih ubistava. Jedan od ubijenih, čija smrt je uznemirila cjelokupnu muslimansku javnost, kako tog područja tako i cijele zemlje je Abdulah Kovačević, mlad i perspektivan čovjek, magistar ekonomskih nauka, pred doktoratom, sa spremljenom i prijavljenom doktorskom disertacijom. Čovjek koji se svim svojim bićem zauzimao za svoj narod i za samostalnu i suverenu BiH.

Sigumo su počinioci ovog ubistva taj zločin i počinili da bi iz muslimanske sredine likvidirali ličnost koja i sada i u budućnosti može svom narodu pomoći. Na dženazi preko deset hiljada prisutnih. Ljudi najeđeni, revoltirani, mnogi uplakani. Teško im je kad se rastaju od mladog čovjeka pred kojim je stajala svijetla perspektiva, a još teže što mu život oduzeše zločinci. a povrh toga najteže im pada što ti zločinci nisu otkriveni.

Pribojavao sam se da ne bi taj revolt jednog momenta buknuo u bunt, a to bi moglo dovesti do teških posljedica. Prije ovog sela uočili smo i vojni helikopter na livadi sa posadom, a vjerovatno je tu bilo i drugih mjera radi svake eventualnosti.

Međutim, naše džematlije su se i ovog puta pokazali da su dostojanstveni i da imaju sabura. Nijednog ispada, nijedne ružne riječi ne čusmo u tolikoj skupini svijeta. Kasnije smo od prisutnih, domaćina saznali da su oni izvršili sve pripreme i radnje da ovo protekne u islamskom duhu, bez bilo kakvih eventualnih zaoštravanja.

Da podsjetimo da je Abdulah Kovačević 29. novembra prošle godine izašao u obližnju njivu iza sela Vražići, od kada mu se gubi svaki trag. Sav teren je više puta bio pretražen i od strane milicije i mještana ali traga nije bilo o njemu. Tek ga 5. januara ubijenog u obližnjoj šumi nalaze lovci. Udarci, opekotine, modrice i oguljotine su mu vidljive po cijelom tijelu. Među njegovim bližnjim i prijateljima najraširenija je pretpostavka da je on bio kidnapovan, potom ubljen nakon dugog zatočeništva, a zatim bačen vjerovatno iz helikoptera u tu šumu.

Razgovarajući sa mnogim prisutnim na dženazi, sa roditeljima i prijateljima Abdulaha Kovačevića, svi ističu da je ovo ubistvo političko, smišljeno i dobro priprernijeno.

Iza Abdulaha su ostali mnogi aktuelni članci objavljeni u više listova, zbirka pjesama – Zlatne kiše, nebranjena doktorska disertecija, nerealizirani mnogi planovi…

Roditeljima Abdulaha, Avdi i Aiši, bratu Seadu i drugoj rodbini želimo mnogo sabura.

(Izvor: Preporod)

Priredio: Resul Mehmedović (Dialogos

Povezani članci

Back to top button