Vladislav Skarić o tome kako su Vlasi u Bosni preobraćeni u Srbe

“Već od 1846. započela je propaganda u Bosni, isprva prosvjetna, a poslije i revolucionarna. Te godine je Ilija Garašanin, ministar unutarnjih djela kneževine Srbije, pridobio Ristu Bogdanovića, trgovca iz Sarajeva, koji je prešao u Slavonski Brod, pa tu otvorio kafanu i bavio se pomalo i špediterskim poslovima za bosanske trgovce. Ko je god išao iz Sarajeva ili u Sarajevo svraćao je Bogdanoviću. Poslije njegove smrti nastavio je taj posao sin mu Stevo, koji je od 1860-1878. učinio mnogo usluga vladi u Beogradu u poslovima propagande i revolucionisanja Bosne.

U Sarajevu je poslije 1863. osnovano među sarajevskim Srbima društvo, koje je uzelo sebi za zadatak da iskorjenjuje podrugljivo ime Vlah, a da uvodi ime Srbin. Ko su sve bili članovi društva nije mi poznato. Svakako učitelji srpske škole, mladi trgovci i trgovački sinovi. Duša svega toga, čini se, bio je učitelj Teofil (Bogoljub) Petranović. Uz njega su najživlje pristajali Stevo Jelić i dva brata Hadžiristića Risto i Kosta. Društveni članovi su izlazili na sarajevske carine, pa dočekivali seljake, kojima su govorili da oni ne treba da se zovu rišćani, nego Srbi. Među njima je pokret Srpske omladine , kojoj su valjda i pripadali potajno, našao odziva, jer je Omladini jedna od glavnih želja i zadataka bilo oslobođenje Bosne.”

Izvor: Vladislav Skarić, Izabrana djela: Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do Austrugarske okupacije, Knjiga I, 1937.

Priredio: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button