Zašto je dom najnesigurnije mjesto za ženu

Gdje je najopasnije mjesto za ženu?

Kod kuće, prema novom istraživanju Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal, koje pokazuje da je skoro 6 od 10 žena namjerno ubijeno, ubio ju je intimni partner ili član porodice. 137 žena biva ubijeno svakoga dana od strane ljudi koje poznaju. Taj broj se konstantno povećava.

Žene u Africi i Americi najviše su izložene riziku da budu ubijene od strane intimnih partnera ili članova porodice, pokazuje izvještaj. U Africi, stopa je 3.1 žrtava na 100.000, dok je u obje Amerike bila 1.6. Najniža stopa se nalazi u Evropi. Najvišemzabrinjava to što studija pokazuje da je posljednjih godina ostvaren veoma mali napredak.

Izvor: United Nations Office on Drugs and Crime

„Ubistva žena i djevojaka vezanih za rodna pitanja ostaju ozbiljan problem širom regiona, kako u bogatim, tako i u siromašnim“, stoji u izvještaju Jurija Fedotova, izvršnog direktora Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal. „Iako su ogromna većina žrtava ubistava muškarci, ubijeni od strane nepoznatih osoba, žene su mnogo sklonije da umru od ruke nekoga koga poznaju.“

Rezultati su zasnovani na podacima iz globalnog izvještaja o globalnom rodnom jazu World Economic Foruma koji motri na status žena u društvu i nastoji da kvantificira razlike između muškaraca i žena u četiri ključne oblasti: zdravstvo, ekonomija, politika i obrazovanje.

Izvor: United Nations Office on Drugs and Crime

U izvještaju Foruma, podindeks Zdravlje i preživljavanje odražava nasilje nad ženama. Jedan dio razmatra odnos polova po rođenju, da bi se uočio fenomen “nestalih žena” koji preovlađuju u mnogim zemljama gdje porodice preferiraju sinove. Drugi dio razmatra razlike u očekivanom trajanju životnog vijeka muškaraca i žena, kako bi se uhvatile godine koje su izgubljene od faktora koji uključuju nasilje, bolesti i neuhranjenost.

Mnoge zemlje imaju dobre rezultate, kada se procjenjuju pomoću ovog indeksa, a 34 od 144 su dostigle paritet, što ukazuje da postoji mala razlika. Azerbejdžan, Armenija i Kina su zemlje sa najnižim rezultatima, podaci pokazuju jedne od najnižih omjera između žena i muškaraca u svijetu.

Izvor: United Nations Office on Drugs and Crime

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nasilje nad ženama – naročito nasilje u partnerskim odnosima i seksualno nasilje – predstavlja veliki javni zdravstveni problem. Procenjuje se da je jedna od tri žene širom svijeta iskusila ili fizičko i(li) seksualno nasilje u svom životu od strane seksualnog partnera ili pak seksualno nasilje od osobe koja joj nije bila partnera.

Zašto toliki broj žena biva ubijen? Pored nasilja u porodici, u izvještaju UNODC-a navode se i ubistva vezana za čast, ubistva i smrti koje su posljedica oružanog sukoba uzrokovane mirazom. Izvještaj navodi da se nasilje nad ženama često ne prijavljuje policiji i da veliki dio toga ostaje skriven.

Izvor: United Nations Office on Drugs and Crime

Zaključci UNODC-a, koji su dio većeg izvještaja o ubistvima koje je trebalo objaviti 2019. godine, imaju implikacije za kreatore politike širom svijeta. Ured kaže da je ženama potreban pristup određenim resursima koji im omogućavaju da napuste nasilnu vezu. Ženama su također potrebne specijalizovane službe podrške, uključujući sklonište, zaštitu pristupa, savjetovanje i pravnu pomoć, koje su efikasne u pomaganju ženama da napuste nasilne odnose.

„Širom svijeta, u bogatim i siromašnim zemljama, u razvijenim i zemljama u razvoju, ukupno 50.000 žena godišnje ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, očevi, braća, majke, sestre i drugi članovi porodice zbog njihove uloge i statusa kao žene”, zaključuje izvještaj. „Ženama je potreban pristup sveobuhvatnom spektru usluga koje pružaju policija i pravosudni sistem, zdravstvene i socijalne usluge, koje treba koordinirati kako bi bili učinkoviti.”

Piše: Emma Charlton (WEF / Dialogos)

S engleskog preveo: Resul Mehmedović

Povezani članci

Back to top button